زمان کنونی: ۲۱ آبان ۱۳۹۸, ۰۱:۲۵ ب.ظ مهمان گرامی به انجمن مانشت خوش آمدید. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید عضو شوید.
گزینه‌های شما (ورودثبت نام)

برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم

ارسال: #۱۵۱
۱۸ آبان ۱۳۹۸, ۱۲:۳۱ ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱ ق.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
خب الکی
تمرین بعدیم
[تصویر:  471930_16.png]


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۱۵۲
۱۸ آبان ۱۳۹۸, ۰۶:۳۵ ق.ظ
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
سلام
صبح عالیتون بخیر
خب امروز باید بخش ۴۱ وردپرس را بخونم
...................
خدای مهربونم عاقبت همه را بخیر کن عاقبت من را هم بخیر کن........
خدایا کمک کن تا از وقتم در جهت رسیدن به اهدافم استفاده مفید کنم ..............


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۱۵۳
۱۸ آبان ۱۳۹۸, ۰۷:۴۸ ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۵۲ ب.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
خب تمرین بعدیم
[تصویر:  471939_233.png]
[/php]
کد php:
select{
    
padding10px;
    
border-radius5px;
     
width300px;
    
directionrtl;
    
margin-left10px;
    
font-size16px;
    
font-weightbold;
}
.
main{
    
width80%;
    
margin0px auto;
    
backgroundwhite;
    
padding-top10px;
}
header{
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
    
background-color#f5fbeb;
}
*{
    
margin0px;
    
padding0px;
    
}
body{
    
background-color#e0f7ff;
}
nav{
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
   
    
}
ul li{
     
background-color:#7ee2a9;
    
margin15px 10px 10px 0px;
    
border-radius5px;
    
padding15px;
    
font-size20px;
}
ul{
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
}
ul li{
    list-
style-typenone;
}
input[type="text"]{
    
padding10px;
    
width400px;
    
border-radius5px;
    
directionrtl;
    
margin-left10px;
    
font-size16px;
    
font-weightbold;
}
button[type="submit"]{
    
padding10px;
    
border-radius5px;
    
background-color#7ee2a9;
font-size16px;
    
font-weightbold;
    
border:none;
    
margin-left10px;
    
width100px;
}
form{
    
border:1px solid #eae4e4;
    
padding15px;
    
margin10px;

}
.
row3{
    
displayflex;
    
flex-directioncolumn;
}
.
row2{
    
margin-top10px;
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
    
}
.
row1{
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
    
}
.
container{
    
displayflex;
    
flex-directionrow-reverse;
    
width:100%;
    
background-colorwhite;
}
.
right{
    
width:25%;
}
.
product{
    
margin10px;
    
width26%;
displayflex;
    
flex-directioncolumn;
    
align-itemscenter;
    
text-alignright;
    
border1px solid #eae4e4;
}
@
media (min-width:500px )and (max-width:800px) {
    .
product{
        
width40% ;
        
    } 
    
    .
star-rating{
    
width:15% !important;
    
}
}
@
media (max-width:499px){
     .
product{
        
width100%;
        
    } 
   
}
@
media (max-width:450px){
     .
product{
        
width100%;
        
    } 
    
nav{
        
width100%;
    }
    
ul{
    
display:flex;
        
width100%;
        
text-aligncenter;
    
flex-directioncolumn-reverse;
       
}
}
h2{
width200px;
    
padding5px;
    
background-color:#7ee2a9;
    
border-radius5px;
   
text-aligncenter;
    
positionrelative;

    
font-family'ANasr.ttf';
    
margin-right10px;
    
margin-bottom10px;
}
@
font-face {
    
font-family'ANasr.ttf';
    
srcurl(font/ANasr.ttf);
    
font-weightnormal;

}

#doctor{
    
background-colorgold;
    
font-size20px !important;

}
h2::after{
    
positionabsolute;
    
top:19px;
    
content'';
    
width0px;
    
height0px;
    
transformrotate(-90deg);
    
left: -21px;
    
border-right16px solid transparent;
    
border-left16px solid transparent;
    
border-bottom16px solid #7ee2a9;
}
*{
       
font-family'ANasr.ttf';
}
.
image-product{
    
width50%;
}
.
image-product img{
    
width100%;
}
.
left{
    
width:75%;
    
display:flex;
    
flex-directioncolumn;
    
align-itemsflex-end;
    
flex-wrapwrap;
    
padding-top10px;
}
.
left-main{
    
displayflex;
    
flex-direction:row-reverse;
    
justify-contentflex-start;
    
flex-wrapwrap;
        
}
.
star-rating{
    
width:10%;
    
display:inline-flex;
    
justify-contentcenter;
    
margin5px 0px 5px 0px;
}
.
star-rating img{
    
width100%;

کدهای پی اچ پی
کد php:
<!DOCTYPE html>
<
html lang="en">
<
head>
    <
meta charset="UTF-8">
    <
link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
    <
title>Document</title>
</
head>
<
body>
  <
div class="top">
     <
header>
         <
nav>
             <
ul>
                 <
li>صفحه اصلی</li>
                  <
li>بانک پزشکان</li>
                   <
li>پرسش و پاسخ پزشکی</li>
                    <
liدرباره ما</li>
             </
ul>
         </
nav>
     </
header>
     
   </
div>  
     <
div class="main">
         <
form action="" id="doctor">
          <
div class="row3">
         <
div class="row1">
          <
input type="text" name="fname" placeholder="جستجو نام دکتر ، بیمارستان و ...">
          <
select name="doctor-group" form="doctor">
              <
option value="sono">سونولوژیست</option>
               <
option value="orology">ارولوژی</option>
                <
option value="norology">نورولوژی</option>
                
          </
select>
            </
div>
         <
div class="row2">
              <
select name="ostan-group" form="doctor">
              <
option value="tehran">تهران</option>
               <
option value="shiraz">شیراز</option>
                <
option value="qom">قم</option>
                
          </
select>
            <
select name="shahr-group" form="doctor">
              <
option value="damavand">دماوند</option>
               <
option value="lavasanat">لواسانات</option>
                <
option value="firozkoh">فیروزکوه</option>
                
          </
select>
          <
button type="submit" name="submit">جستجو</button>
       </
div>
      
     </
div>
         </
form>
         <
div class="container">
            <
aside class="right">
            </
aside>
            <
aside class="left">
            <
h2>پزشکان ویژه</h2>
            <
div class="left-main">
            <
div class="product">
                <
div class="image-product">
                    <
img src="images/2.png">
                </
div>
                <
h3>دکتر مهدی کریمی</h3>
                <
div class="star-rating">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                </
div>
                <
div class="product-desc">
                   <
b>فوق تخصص گوارش</b>
                   
                 
                </
div>
                <
div class="product-price">
                    <
div class="price">
                         
خیابان بلوار موسی صدر 
                    
</div>
                </
div>
            </
div>
            
            
             <
div class="product">
                <
div class="image-product">
                    <
img src="images/2.png">
                </
div>
                <
h3>دکتر مهدی کریمی</h3>
                <
div class="star-rating">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                </
div>
                <
div class="product-desc">
                    <
b>فوق تخصص غدد</b>
                  
                </
div>
                <
div class="product-price">
                    <
div class="price">
                         
خیابان توحید 
                    
</div>
                </
div>
            </
div>
            
             <
div class="product">
                <
div class="image-product">
                    <
img src="images/2.png">
                </
div>
                <
h3>دکتر مهدی کریمی </h3>
                <
div class="star-rating">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                </
div>
                <
div class="product-desc">
                   <
b>جراح مغز و اعصاب</b>
                 
                </
div>
                <
div class="product-price">
                    <
div class="price">
                       
خیابان دورشهر 
                    
</div>
                </
div>
            </
div>
             <
div class="product">
                <
div class="image-product">
                    <
img src="images/2.png">
                </
div>
                <
h3>دکتر مهدی کریمی</h3>
                <
div class="star-rating">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                    <
img src="images/1.jpg">
                </
div>
                <
div class="product-desc">
                    <
b>فوق تخصص ریه</b>
                 
                </
div>
                <
div class="product-price">
                    <
div class="price">
                       
خیابان نواب 
                    
</div>
                </
div>
            </
div>
              </
div>
            </
aside>
         </
div>
       </
div
       
      

</
body>
</
html
کدهام نامرتبه اسمش هم همینطور


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: WILL
ارسال: #۱۵۴
۱۹ آبان ۱۳۹۸, ۰۶:۵۷ ق.ظ
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
سلام
صبح زیباتون بخیر
خب امروز باید بخش ۴۲ وردپرس را بخونم
.......................
خدای مهربون عاقبت همه را بخیر کن ، عاقبت من را هم بخیر کن............


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۱۵۵
۱۹ آبان ۱۳۹۸, ۱۰:۲۳ ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳ ب.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
خب تمرین بعدی
[تصویر:  471960_4.png]


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: WILL
ارسال: #۱۵۶
دیروز, ۰۶:۰۴ ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: امروز ۱۲:۱۳ ق.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
سلام
صبح عالیتون بخیر
خب امروز باید بخش ۴۳ از وردپرس را بخونم.............
خدایا عاقبت همه را به خیر کن عاقبت من را هم بخیر کن............


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۱۵۷
امروز, ۱۲:۱۴ ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: امروز ۱۲:۱۶ ق.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
........................
خب امروز لانگ بودم وقت زیادی نداشتم تمرین بعدیم
[تصویر:  471996_6.png]
کد php:
label{
 
    
displayinline-flex;
background-colortransparent;
    
margin0px;
    
padding0px;
}
ul{
    
background-color#fbdeae;
    
displayflex;
    
width100%;
    
flex-directionrow-reverse;
}
img{
    
width:50px;
    
height50px;
}
#check:checked+.lbl+ .nav-main{
    
displayflex;
    
positionabsolute;
    
flex-wrapwrap;
    
top:-12px;
    
right:45px;
}
.
li-main{
     
font-family'ANasr.ttf';
    
border-radius3px;
    list-
style-typenone;
    
border-left3px solid gray;
    
background-colorgold;
    
margin-bottom2px;
    
padding5px;
    
margin-right6px;
}
input[type='checkbox']{
    
displaynone;
}
.
nav-main{
    
displaynone;
}
nav{
    
positionrelative;
     
display:flex;
    
flex-directionrow;
    
justify-contentflex-end;
}
@
font-face {
    
font-family'ANasr.ttf';
    
srcurl(font/ANasr.ttf);
    
font-weightnormal;


کد php:
<!DOCTYPE html>
<
html lang="en">
<
head>
    <
meta charset="UTF-8">
    <
link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style3.css">
    <
title>Document</title>
</
head>
<
body>
  <
div class="top">
     <
header>
         <
nav>
              <
input type="checkbox" id="check" name="chk" class="chek">
              <
label for="check" class="lbl"><span><img src="images/4.png"></span></label>
             <
ul class="nav-main">
                 <
li class="li-main">صفحه اصلی</li>
                  <
li class="li-main">بانک پزشکان</li>
                   <
li class="li-main">پرسش و پاسخ پزشکی</li>
                    <
li class="li-main"درباره ما</li>
             </
ul>
         </
nav>
     </
header>
    
     
   </
div
  
    </
body>
</
html


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۱۵۸
امروز, ۰۶:۵۷ ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: امروز ۰۶:۵۷ ق.ظ، توسط فاطمه سلیمانی.)
برنامه ریزی و کارهایی که باید انجام بدم
سلام
صبح عالیتون بخیر
خب امروز باید بخش ۴۴ از وردپرس را بخونم البته اشکال زیاد دارم ajax- javascript-jqury بلد نیستم.
.....................................
خدای مهربون عاقبت همه را به خیر کن عاقبت من را هم به خیر کن..........
خدایا شرایط پیشرفت همه را فراهم کن ، کمک کن تا من هم روز به روز پیشرفت بیشتری کنم ..........


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نکته های مهم که در طراحی فروشگاه اینترنتی باید در نظر داشته باشید resanehlab ۰ ۴۱۹ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۳:۴۶ ب.ظ
آخرین ارسال: resanehlab
  فینال و جشن اختتامیه مسابقات برنامه نویسی بیان daredevil ۰ ۹۱۱ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۳ ق.ظ
آخرین ارسال: daredevil
  مقاله ای که باید خواند inteligentium ۹ ۲,۶۲۱ ۲۰ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: mhd3
  یک برنامه نویس موفق، یک میلیونر موفق است -Ali- ۱ ۱,۶۴۴ ۱۳ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۰۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mfXpert
  استفاده از این فیلم های اموزشی برنامه نویسی اشکال داره؟ arshad91 ۱۷ ۶,۳۰۸ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ ۰۹:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: user_256

پرش به انجمن:

Can I see some ID?

به خاطر سپاری رمز Cancel

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. رمزت رو فراموش کردی؟ اینجا به یادت میاریم! close

رمزت رو فراموش کردی؟

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. close