تالار گفتمان مانشت
تقسیم دو زبان - نسخه‌ی قابل چاپ

تقسیم دو زبان - deledivouneh - 06 آبان ۱۳۹۰ ۰۵:۳۱ ب.ظ

برای تقسیم دو زبان با استفاده از DFA‌ می توان آنرا شرح داد؟؟HuhHuhHuh

تقسیم دو زبان - mfXpert - 06 آبان ۱۳۹۰ ۰۸:۰۲ ب.ظ

(۰۶ آبان ۱۳۹۰ ۰۵:۳۱ ب.ظ)deledivouneh نوشته شده توسط:  برای تقسیم دو زبان با استفاده از DFA‌ می توان آنرا شرح داد؟؟HuhHuhHuh
من که متوجه نشدم دقیقا سوال شما چیه.

RE: تقسیم دو زبان - deledivouneh - 06 آبان ۱۳۹۰ ۰۸:۰۹ ب.ظ

فرض می کنیم،دو زبان منظم داریم.
چطور میتوان نتیجه تقسیم راست آن دو زبان را با استفاده از اتومات نشان دهیم؟


سوالم این بود.دقیقاً

تقسیم دو زبان - meshkat - 04 آذر ۱۳۹۰ ۰۵:۲۸ ب.ظ

صفحه ۱۰۶ از کتاب لینز اینو توضیح داده