تالار گفتمان مانشت
زبان تخصصی ارشد و دکتری روانشناسی - نسخه‌ی قابل چاپ

زبان تخصصی ارشد و دکتری روانشناسی - hamed_spaniol@yahoo.com - 18 فروردین ۱۳۹۵ ۰۷:۱۰ ب.ظ

حروف اختصاری در روان شناسی

۱- اختلال وسواس فکری، عملی
OCD
Obsessive Compulsive Disorder
۲- اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی
OCPD
Obsessive Compulsive Personality Disorder
۳- اختلال شخصیت ضد اجتماعی
ASPD
Anti Social Personality Disorder
۴- اختلال شخصیت نمایشی
HPD
Histrionic Personality Disorder
۵- حمله وحشت خواب
STA
Sleep Terror Attack
۶- اختلال هویت جنسی
GID
Gender Identity Disorder
۷- اختلال بیش فعالی، کمبود توجه
ADHD
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
۸- اختلال بدشکلی بدن
BDD
Body Dysmorphic Disorder
۹- اختلال سلوک
CD
Conduct Disorder
۱۰- اختلال شخصیت خودشیفته
NPD
Narcisstic Personality Disorder
۱۱- اختلال کج خلقی
DD
Dysthymic Disorder
۱۲- اختلال هویت تجزیه ای
DID
Dissociative Identity Disorder
۱۳- اختلال شخصیت مرزی
BPD
Borderline Personality Disorder
۱۴- اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر یا عمومی
GAD
Generalized Anxiety Disorder
۱۵- اختلال افسردگی عمده
MDD
Major Depression Disorder
۱۶- اختلال بی اعتنایی مقابله ای
ODD
Oppositional Defiant Disorder
۱۷- اختلال رفتار ایذایی
DBD
Disruptive Behavior Disorder
۱۸- اختلال استرس پس از رویداد سانحه
PTSD
Post Traumatic Stress Disorder
۱۹- اختلال ساختگی
FD
Factitious Disorder
۲۰- عقب ماندگی ذهنی
MR
Mental Retardation


۲۱- اختلال انفجاری متناوب
IED
Intermittent Evvxplosive Disorder
۲۲- اختلال شخصیت پارانویید
PPD
Paranoid Personality Disorder
۲۳- پراشتهایی روانی
BN
Bulimia Nervosa
۲۴- بی اشتهایی روانی
AN
Anorexia Nervosa
۲۵- اختلال خُلق دو قطبی
BMD
Bipolar Mood Disorder
۲۶- اختلال اوتیسم
ASD
Autistic Disorder
۲۷- رفتار درمانی شناختی
CBT
Cognitive Behavior Therapy
۲۸- سن زمانی یا تقویمی
CA
Chronological Age
۲۹- سن عقلی
MA
Mental Age
۳۰- بهره هوشی
IQ
Intelligence Quotient
۳۱- هوش هیجانی
EQ
Emotional Quotient
۳۲- طبقه بندی بین المللی بیماری ها
ICD
International Classification of Diseases
۳۳- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
DSM
Diagnosis and Statistical manual of Mental disorders
۳۴- آزمون اندریافت کودکان
CAT
Children's Apperception Test
۳۵- آزمون اندریافت موضوع
TAT
Thematic Apperception Test
۳۶- الکترو شوک درمانی
ECT
Electro Convulsive Therapy
۳۷- آزمون استعداد تحصیلی
SAT
Scholastic Aptitude Test
۳۸- آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده
SCAT
School and College Ability Test
۳۹- نوار مغزی یا دستگاه برق نگاری مغز
EEG
Electro Encephalo Graphy
۴۰- آزمون تواناییهای روانی-زبانی ایلینویز(ایلینوی)
ITPA
Illinois Test of Psycholinguistic Abilities
۴۱- آزمون های تشخیص استعداد
DAT
Differential Aptitude Test
۴۲- بهره پیشرفت
AQ
Achievement Quotient
۴۳- پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا
MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
۴۴- مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی و دبستانی
WPPSI
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
۴۵- مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان
WISC
Wechsler Intelligence Scal for Children
۴۶- مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان
WAIS
Wechsler Adult Intelligence Scal
۴۷- پرسشنامه شخصیتی آیزنک
EPQ
Eysenck Personality Questionnaire
۴۸- چک لیست علایم روانی-۹۰
SCL-90
Symptom Check List-90
۴۹- پرسشنامه پادوا(وسواس فکری-عملی)
PI
Padua Inventory
۵۰- پرسشنامه سلامت عمومی
GHQ
General Health Questionaire
۵۱- اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
STPD
Schizo Typal Personality Disorder
۵۲- برنامه ریزی عصبی- کلامی
NLP
Neuro Linguistic Programming
۵۳- پرسشنامه تحلیل بالینی
CAQ
Clinical Analysis Questionaire
۵۴- پرسشنامه فرسودگی شغلی
BI
Burnout Inventory
۵۵- پرسشنامه بالینی چند محوری میلون
MCMI
Millon Clinical Multiaxial Inventory
۵۶- آزمون های مهارتهای مقابله ای
CST
Coping Skills Test
۵۷- آزمون عزت نفس
SET
Self Esteem Test.
?????????
عضویت در کانال : Telegram channel:
مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.

E-Mail: hamedheshmati84@gmail.com
????????
?