تالار گفتمان مانشت
تشخیص اجتماع و اشتراک یک زبان جساس به متن با مستقل از متن یا منظم - نسخه‌ی قابل چاپ

تشخیص اجتماع و اشتراک یک زبان جساس به متن با مستقل از متن یا منظم - maryam.roshan - 10 بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۲۱ ب.ظ

سلام
در حالت کلی اجتماع و اشتراک یک زبان جساس به متن با مستقل از متن یا منظم . مستقل از به متنه؟یا بستگی به دشبه هایی که تولید میشه داره؟

مثلا ایا اجتماع و اشتراک این دو زبان

[tex]L1=\{ww^Rww^R|\in(Sigma Sigma)^{\cdot}\}[/tex]

[tex]L2=\{w|w=xy,x,y\in(Sigma)^{\cdot}\}[/tex] وy زیر رشته ای ازx است.

[tex]L2\cup L1[/tex]

[tex]L2\cap L1[/tex]

RE: تشخیص نوع زبان - fatemeh69 - 11 بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۴۳ ق.ظ

سلام اجتماع یا اشتراک یک زبان حساس به متن با یک زبان منظم یا حساس به متن ، در حالت کلی زبانی حساس به متن است اما ممکنه در حالت های خاص منظم یا مستقل از متن هم باشه


ای دو زبانی که شما نوشتید L1 زیر مجموعه ای از L2 اس چون هر رشته ای که عضو زبان L1 باشه می تونیدبخش [tex]ww^Rw[/tex] را x در نظر گرفته و بخش [tex]w^R[/tex] انتهایی را y در نظر بیرد و چون y زیر رشته ی x است پس این رشته عضو زبان L2 است. این اثبات نشان می دهد که L1 زیر مجموعه ی L2 است
پس اجتماعشان برابر با L2 و اشتراکشان برابر با L1 است.