مانشت برای حفظ و توسعه فعالیت‌های خود، به همراهی شما نیاز دارد. هدایای شما به مانشت در راه نگهداری و توسعه آن هزینه خواهد شد. مانشت بر اساس میزان هدایای شما برخی قابلیت‌ها را فعال کرده و محدودیت‌ها برای حساب شما را کاهش خواهد داد.

کاربر عادی پرطرفدارترین

رایگان

 • نامحدود پیام خصوصی/روزانه
 • نامحدود پیام در صندوق
 • نام کاربری ثابت
 • نمایش تبلیغات
 • عدم امکان حذف نظرات در پروفایل
 • فعال‌سازی امضا پس از ۱۰ ارسال

کاربر یک ستاره

۵۰۰۰

با پرداخت ۵۰۰۰ تومان دیگر
 • نامحدود پیام خصوصی/روزانه
 • نامحدود پیام در صندوق
 • نام کاربری ثابت
 • نمایش تبلیغات
 • عدم امکان حذف نظرات در پروفایل
 • درج امضا بدون محدودیت

کاربر دو ستاره

۱۵۰۰۰

با پرداخت ۱۵۰۰۰ تومان دیگر
 • نامحدود پیام خصوصی/روزانه
 • نامحدود پیام در صندوق
 • قابلیت تغییر نام کاربری
 • عدم نمایش تبلیغات
 • امکان حذف نظرات در پروفایل
 • درج امضا بدون محدودیت

کاربر سه ستاره

۲۵۰۰۰

با پرداخت ۲۵۰۰۰ تومان دیگر
 • نامحدود پیام خصوصی/روزانه
 • نامحدود پیام در صندوق
 • قابلیت تغییر نام کاربری
 • عدم نمایش تبلیغات
 • امکان حذف نظرات در پروفایل
 • درج امضا بدون محدودیت