تالار گفتمان مانشت
تحلیل گره و مش - نسخه‌ی قابل چاپ

تحلیل گره و مش - payman84ce - 03 دى ۱۳۹۰ ۱۱:۰۰ ب.ظ

سلام لطفا به من یاد دهید هیچی متوجه نمیشم
ممنون

تحلیل گره و مش - hosseinikia - 10 خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۵۱ ب.ظ

برای حل مدار به روش تحلیل مش ابتدا مراحل زیر راطی می کنیم
۱-تعداد مش ها را شماره گذاری میکنیم(مش خانه ای که حلقه درونی نداشته باشد)
۲- برای هر مش یک جریان با نام همان مش نامگذاری می کنیم
۳-جهت همه ی جریانها را ساعتگر(در جهت عقربه های ساعت در نظر می گیریم
۴-برای هر مش معادلات k.v.l انرا می نویسیم
۵-به تهداد مش ها معادله می سازیم که یک دستگاه nمعادله nمجهولی تشکیل میشود که nتهداد مش هاست ودستگاه را به روش ماتریس معکوس یا کرامر حل میکنیم

روش تحلیل گره
۱-تعداد گره ها را بشمارید(n)
۲-یک گره مرجع انتخاب نمایید(معمولا گره مبنا گره ی که بیشترین انشعاب رادارد)
۳-به هر گره بجز گره مرجع یک ولتاژ (مثلا(e1) ولتاژ گره ی ۱ نسبت دهید
۴-یک معادله یk.c.l برای هر گره غیر مرجع بنویسید
۵-هر مجهول اضافی دیگر مانند جریانها و ولتاژها را بجز گره ها بر حسب ولتاژ گره ها بنویسید
۶-معادلات را سازمان دهی کنید(جملات را بر طبق ولتاژ گره ها دسته بندی کنید)
۷-سیستم معادلات را برای ولتاژ گره ها حل کنید(تعدادn-1 عدد وجود دارد)

ممنون از اینکه سوال پرسیدید( حسین صباحی مهندسی برق قدرت)

تحلیل گره و مش - hamid111 - 02 دى ۱۳۹۱ ۱۱:۱۳ ق.ظ

سلام
من دانشجو کاردانی برق هستم هیچی از درس مدارهای الکتریکی نفهمیدم KCL,KVL و گره و ابر گره و مش لطفا اگر میشه بهتر توضیح دهید که متوجه شویم