درباره درس

کتب منبع و کنکوری

کراس و راس

کتاب شبکه Kurose Ross یکی از کتاب‌های مرجع درس شبکه‌های کامپیوتری است.

استالینگ

شبکه استالینگ

جزوات

شبکه ۲ دانشگاه امیرکبیر

جزوه ای که براتون آپلود کردم، کمی کیفیتش از لحاظ تصویری پایین هست، و طبق تاریخی که خورده مربوط به ...

صداها و فیلم‌ها

  •   Powerful Clean Design
  •   Fully Responsive
  •   Retina Ready

1 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

2 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

3 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

افزودن منبع جدید به این درس

مانشت به همکاری شما نیازمند است. با افزودن منابع جدید به این درس تعداد منابع در دسترس این درس را افزایش دهید.


دروس مرتبط