درباره درس

آمار و احتمالات مهندسی یکی از درس‌های مهم رشته‌های مهندسی است.

کتب منبع و کنکوری

اصول اساسی آمار و احتمال

من خیلی خیلی ممنونم از مانشت. از دکتر عزیز و فرداد عزیز. همچنین از بقیه‌ی مدیران و از همه بچه‌ها ...

آمار و احتمال تستی

من تو دوران کنکور یکی دو تا پست بیشتر تو مانشت نذاشتم ، چون اصلاً وقت نمیکردم، اینترنتمو قطع کرده ...

جزوات

جزوه آمار دانشگاه صنعتی شریف

جزوه آمار دانشگاه صنعتی شریف جزوه آمار دانشگاه صنعتی شریف جزوه آمار دانشگاه صنعتی شریف

صداها و فیلم‌ها

  •   Powerful Clean Design
  •   Fully Responsive
  •   Retina Ready

1 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

2 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

3 - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and Lorem typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's dummy standard text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

افزودن منبع جدید به این درس

مانشت به همکاری شما نیازمند است. با افزودن منابع جدید به این درس تعداد منابع در دسترس این درس را افزایش دهید.


دروس مرتبط