فراخوان‌ها

تست آزمایشگاه

سیبسیب

بیشتر بدانید

فرخوان دعوت به ارسال پژوهش


سلام حال و احوال شما چطور است؟ خوب و خوش هستید؟

بیشتر بدانید

دومین کنفرانس ملی روماتولوژی


باوجود اینکه شرکت‌های خودروسازی از اواخر دهه ۷۰ همگی استراتژی‌های توسعه صادرات را در برنامه‌های خود اعلام می‌کردند و اهداف آنها نیز ارقامی بلندپروازانه بود، اما این ارقام تاکنون تحقق نیافته است.کارشناسان و تحلیلگران این صنعت معتقدند تولیدات داخلی کشور هنوز به مزیت‌های نسبی جهان نرسیده و این محصولات نمی‌توانند همپای محصولات جهانی در بازارهای بین‌المللی جایگاه خود را پیدا کنندواگر خودروسازان کشور بخواهند در بازارهای بین‌المللی با خودروسازان دنیا رقابت کنند باید دولت در بهبود برنامه‌های اقتصادی کشور، با دعوت از بزرگان خودروسازی جهان و ایجاد زمینه همکاری مشترک با آنان و با از بین بردن انحصارگرایی نزد خودروسازان کشور، در بهبود تدریجی صادرات کمک کند. اما متأسفانه در ایران برخلاف کشورهای همسایه از جمله ترکیه و هند که طی این سال‌ها از رشد قابل‌توجهی در زمینه صادرات برخوردار بوده‌اند، سهم بخش خصوصی از تولید یا مونتاژ کمی خودرو فقط پنج درصد از کل تولید سالانه بوده و مابقی ...

بیشتر بدانید